Huis van Hilde voor scholen

In Huis van Hilde leren leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs alles over archeologie in Noord-Holland. Zo kunnen ze hun eigen geschiedenis ervaren. Hoe leefden de bewoners hier vroeger? Waar komen mijn voorouders vandaan? Leerlingen worden meer bewust van hun omgeving, van het landschap waarin ze leven en de mensen om zich heen. Archeologie maakt hun verleden tastbaar.

Huis van Hilde laat scholen op twee manieren kennismaken met de archeologie in Noord-Holland:

  • Schoolbezoek
  • Lesmateriaal: Canon van de Noord-Hollandse archeologie

Schoolbezoek (basisschool en VO) aan Huis van Hilde

Voor scholen zijn er verschillende schoolprogramma’s te boeken. De programma’s zijn gemaakt voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. In een ochtend of middag behandelen we thema’s zoals ‘Middeleeuwen’ of ‘Jagers, Verzamelaars en eerste Boeren’. Elke klas krijgt een rondleiding door Huis van Hilde vanuit een bepaald thema.

Het schoolbezoek en de bijbehorende lespakketten sluiten aan op de Kerndoelen en op de Canon van Nederland.

Kijk op onze schoolbezoekpagina om een leerzaam uitje naar Huis van Hilde te reserveren.

Lesmateriaal: Canon van de Noord-Hollandse archeologie

Ben je leerkracht op de basisschool of in het voortgezet onderwijs? Gebruik de Noord-Hollandse archeologie in je (geschiedenis)lessen. Archeologische vondsten kunnen ons namelijk een hoop leren over onze provincie.

De ‘Canon van de Noord-Hollandse archeologie’ geeft leerkrachten online informatie over archeologie en geschiedenis in Noord-Holland. Over ieder geschiedenistijdvak is een Noord-Hollands verhaal te vinden, gebaseerd op archeologische vondsten en reconstructies van mensfiguren in Archeologiemuseum Huis van Hilde.

In de ‘Canon van de Noord-Hollandse archeologie‘ lees je meer over:

  • De ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap van de Prehistorie tot de Nieuwe tijd;
  • De bewoners van Noord-Holland: Hoe leefden de bewoners en waar lagen hun nederzettingen;
  • De archeologische topvondsten en de mensfiguren in Archeologiemuseum Huis van Hilde.

Ook als voorbereiding voor een schoolbezoek met de klas is dit digitale handboek enorm handig.