Privacyverklaring Huis van Hilde

Huis van Hilde (HvH)  is onder andere verantwoordelijk voor het presenteren van de archeologische collectie van Noord-Holland. Dit doet HvH onder meer via tentoonstellingen. Daarnaast heeft HvH een belangrijke educatieve functie. HvH verhuurt zalen, heeft een winkel en een eigen museumcafé om bezoekers op een fijne manier te ontvangen. Om al deze taken uit te kunnen voeren, verwerkt Huis van Hilde persoonsgegevens.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Huis van Hilde uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houdt Huis van Hilde zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huis van Hilde verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Huis van Hilde verzamelt alleen persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Het is mogelijk dat Huis van Hilde voor de uitvoering van haar taken, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van u verwerkt. Als u een aanvraag voor zaalhuur, rondleiding, groeps- of schoolbezoek indient, een dienst of product afneemt, als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement, contact opneemt met of een bezoek brengt aan Huis van Hilde, verwerken wij de daarvoor noodzakelijke of mee gemoeide contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres, teneinde u goed van dienst te kunnen zijn.

U bent niet verplicht persoons- en andere gegevens te verstrekken. Ingeval u door ons gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij als Huis van Hilde mogelijk niet uw vragen beantwoorden of door u verlangde diensten leveren.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanmelding Nieuwsbrief: wij verwerken uw naam en e-mailadres;
 • Bezoek evenement: het kan zijn dat wij foto’s maken tijdens een evenement. Wenst u niet herkenbaar op een foto te komen, laat u dit dan weten aan onze medewerkers;
 • Aanmelding evenementen: voor sommige evenementen moet u zich aanmelden, in dat geval verwerken wij uw naam en e-mailadres;
 • Zaalhuur, rondleiding en groepsbezoek: wij verwerken uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres voor het uitbrengen van een offerte. Gaat u in op onze offerte, dan hebben wij mogelijk aanvullend uw adresgegevens nodig voor het opstellen van een factuur;
 • Schoolbezoek: wij verwerken contactinformatie van uw school, en het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw school, onder andere voor communicatie over het programma en het toezenden van een factuur;
 • De Provincie Noord-Holland neemt in sommige publieksruimten van Huis van Hilde met camera’s beelden op, Huis van Hilde is niet verantwoordelijk voor deze camerabeelden. Voor meer informatie over deze beelden zie de Privacy verklaring van de Provincie Noord-Holland.
 • Informatie over bezoeken aan onze website www.huisvanhilde.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze gegevens gebruiken wij niet om individuele personen te identificeren.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u van dienst te zijn, dat wil zeggen: om u een zo aangenaam en leerzaam mogelijk verblijf in Huis van Hilde te bezorgen, om in te gaan op uw vragen of opmerkingen, en om door u gevraagde diensten (rond groeps- en schoolbezoek bijvoorbeeld) te kunnen leveren.

Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor bovenstaande doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huis van Hilde maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen kunnen hebben; Huis van Hilde maakt geen profielen van betrokkenen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden uw gegevens nodig hebben, hebben toegang tot uw gegevens.

Huis van Hilde verstrekt uw gegevens aan een driertal derde partijen. Het gaat hierbij om Mailchimp, indien u gebruik maakt van onze nieuwsbrief en om Optisport, onze ICT ondersteuner. Daarnaast hebben wij een verwerkersoverenkomst met Google Analytics, hierover leest u meer bij Cookies. Met al deze partijen zijn wij in een verwerkersovereenkomst overeengekomen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Zij krijgen alleen de beschikking over gegevens die zij nodig hebben om hun dienst aan ons te kunnen verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Indien deze partijen subverwerkers inschakelen, worden met deze subverwerkers dezelfde overeenkomsten afgesloten.

De database van wordpress (website www.huisvanhilde.nl) met de aanmeldingen voor de nieuwsbrief is gekoppeld aan onze mailchimp lijst voor het versturen van de nieuwsbrief. Verder maakt Huis van Hilde geen gebruik van gekoppelde databases.

Huis van Hilde ontvangt geen persoonsgegevens van derden.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Unie

Huis van Hilde geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de EU of een internationale organisatie.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die er over moeten beschikken om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Huis van Hilde bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor facturen geld een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Uw rechten

Als Huis van Hilde persoonsgegevens van u ontvangt,  is duidelijk voor welke doeleinden u ze verstrekt. Naast dit recht van informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. U heeft recht op:

 • inzage in uw persoonsgegevens;
 • correctie van uw persoonsgegevens;
 • het wissen van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking en van uw persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
 • het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens;
 • Dataportabiliteit, dit betekend dat wij u een kopie van uw gegevens op uw verzoek kunnen sturen aan een andere partij, zodat u dat zelf niet hoeft te doen.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de mail. Wij reageren binnen 1 maand op uw verzoek.

Cookies

De website van Huis van Hilde plaatst diverse cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de website van Huis van Hilde af te stemmen op de behoeften van bezoekers.

Bij uw bezoek aan onze website kunnen de volgende cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen:

 • Strikt noodzakelijk: Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site bezoekt. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw taalvoorkeur te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld. Deze cookies worden ook gebruikt om vast te leggen en/of te onthouden dat een ander soort cookie wel of niet mag worden geplaatst.
 • Statistiek: Wij gebruiken deze cookies om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. Huis van Hilde gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor het verzamelen van de gegevens gebruiken wij Google (Analytics). Huis van Hilde kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Aanvullende informatie over Google Analytics is beschikbaar op de website van Google Marketing.
 • Extern: Deze cookies worden geplaatst om de toepassing van websites van derden mogelijk te maken. Het gaat hier bijvoorbeeld om websites als YouTube en Google Maps.
  • YouTube gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. Een cookie bevat informatie over de computer waarmee een video bekeken wordt, of over de gebruiker die deze bekijkt. YouTube gebruikt de verzamelde gegevens onder meer om ervoor te zorgen dat videostatistieken kloppen, fraude wordt voorkomen en de site-ervaring wordt verbeterd.
  • Google Maps plaatst geografische kaarten op  websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, om voorkeuren op te slaan bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan.

De website bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Vanuit andere sites kunnen links worden gelegd naar de website huisvanhilde.nl. Als u op een hyperlink naar zo’n externe site klikt, verlaat u de website van Huis van Hilde en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor die site gelden. Huis van Hilde is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Toestemming voor cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u een melding dat we cookies plaatsen bij uw bezoek aan de website. Als u de website dus wilt bezoeken, geeft u automatisch toestemming voor het plaatsen van cookies.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018 en bijgewerkt op 26 februari 2020. Deze privacyverklaring kan door Huis van Hilde te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.huisvanhilde.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte blijft.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, via (de gegevens op) onze contactpagina of via onderstaand postadres.

Postadres:

Huis van Hilde
Westerplein 4a
1901 NA Castricum