Kraak jij de code van ons nieuwe speurspel?

Vond je Huis van Hilde leuk? Laat het weten via Museumkids!

 

Huis van Hilde – altijd wat te beleven!

Bekijk onze uitgebreide agenda, vol met evenementen en activiteiten die zich toespitsen op de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland.

De Oer-IJ-lezingen 2023 gaan over natuurwaarden, het verhaal van Nederland en klimaatverandering.

Witte en zwarte Nederlanders, en alle kleuren daar tussenin, delen tijdens de maaltijd persoonlijke ervaringen.

Instagram

SCHATTEN UIT HET DEPOT | Wie dacht dat een boemerang van oorsprong alleen door de Aboriginals in Australië is gebruikt, heeft het mis. Deze boemerang werd gevonden tijdens het onderzoek voorafgaand aan de uitbreiding van de Hoogovens in de jaren zestig van de vorige eeuw en is gedateerd rond 470 v. Chr. Een replica van dit bijzondere werpinstrument is overigens zelf vast te houden en te onderzoeken in het ArcheoLab van Huis van Hilde.
Tijdens de afgraving van het enorme duingebied dat Hoogovens voor de uitbreiding had aangekocht, werd duidelijk dat Friese boeren zich in de eerste eeuw in dit gebied hadden gevestigd. Een nederzetting van zes boerderijen met erven en de gebruikelijke sloten en greppels, maar ook karrensporen met verbindingen naar buitengebieden werd blootgelegd.
Hoe deze zeer oude boemerang in dit gebied terecht is gekomen is niet duidelijk, misschien gebruikt voor de jacht, maar waarschijnlijker is het dat dit exemplaar door stammen werd gebruikt om indruk te maken bij de uitvoer van rituelen.
#archeologie #velsen #hoogovens #schattenuithetdepot
...

👉 Elke zondag geven we een nieuwe themarondleiding. Deze week is het thema ‘Hildes tour door de tijd’👈.

🏺 Aan de hand van archeologische vondsten volg je tijdens deze rondleiding de geschiedenis van Noord-Holland. Mensfiguren naar aanleiding van gevonden skeletten en vele artefacten laten zien hoe het vroeger was.

Let op: Aanmelden voor deze rondleiding is verplicht via reservering@huisvanhilde.nl.

Wanneer? Zondag 29 januari
Hoe laat? 13.30 uur
...

SCHATTEN UIT HET DEPOT | Volgens de EnkhuizerAlmanak van 2023 wordt er vanaf eind januari tot en met half februari koud winterweer verwacht. Dus de schaatsen kunnen opnieuw uit het vet. Dat schaatsen op bevroren grachten, plassen en rivieren in ons land al eeuwen een niet weg te denken wintervertier is, valt ook op te maken uit deze gevonden schaats. Het betreft de ijzeren schenkel van een 'Linschoterschaats’ uit circa 1800, die werd gevonden tijdens een sanering van de Vecht in 2007. De rivier, die voor de Romeinen al een belangrijke verbinding met de Rijn vormde, is sindsdien lang van strategisch belang gebleven. Maar tegenwoordig gebruiken we de Vecht meer voor recreatie. In de zomer per boot en in de winter, wanneer het vriest, net zoals vroeger nog steeds graag op de schaats. ...

Tribune leeg

Perfecte vergaderlocatie

Kindvriendelijk museum