Vaste tentoonstelling met levensechte mensfiguren

Archeolab met beenderen

Een uniek archeologisch lab, waar je echte vondsten vastpakt

 

Huis van Hilde – altijd wat te beleven!

In Huis van Hilde is altijd wat te beleven. Bekijk onze uitgebreide agenda, vol met evenementen en activiteiten die zich toespitsen op de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland. Het Huis biedt onder meer tijdelijke tentoonstellingen, lezingen en speciale vakantieprogramma’s aan. Wekelijks is er een ArcheoHotspot, maandelijks een ArcheoVondsten Spreekuur, en jaarlijks het grote evenement Hildes Verjaardag.

Huis van Hilde: Archeologiecentrum / Museum

Huis van Hilde opende in januari 2015 de deuren als Archeologiecentrum Provincie Noord-Holland. Op slag was het centrum een succes, zowel bij het grote publiek als in de media. Bezoekers en media in Nederland namen het Huis van Hilde vanaf de start waar als een museum. In het buitenland was het niet anders. Daar werd het Huis zelfs genomineerd voor de prestigieuze European Museum of the Year Award.

zodat je alvast een kijkje kunt nemen in onze nieuwe tentoonstellingen.

DOK Café To Go

De samenwerking van museum Huis van Hilde en De Oude Keuken heeft een vervolg gekregen. Op […]

Instagram

HUIS VAN HILDE IN CULTURE CLUB
In Culture Club, het wekelijkse cultuurmagazine van @nhnieuws is afgelopen week aandacht besteed aan een hele bijzondere vondst in onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling: 'Leven in Lagen. De mens in het Noord-Hollandse landschap'.
Anouk Veldman, onze museummanager, vertelt je rond 5 minuut 25 meer over een bijzondere steen.

Via de link in onze bio kun je het filmpje van NH Nieuws bekijken.

#huisvanhilde #cultureclub #nhnieuws #bijzonderesteen #linkinbio
...

DOK Café TO GO
De samenwerking van Huis van Hilde en @de_oude_keuken Bakkum heeft een vervolg gekregen. Op 22 april opende DOK Café To Go haar deuren in de restaurantruimte van Huis van Hilde, voor vier dagen in de week.

Het museum zelf blijft nog even dicht, maar elke donderdag tot en met zondag van 10 - 17 uur kun je in DOK Café To Go terecht voor onder meer koffie, thee en lekkere dingen voor erbij.

Dus ga je de duinen in of wil je de papenberg trotseren om boven van het mooie uitzicht te genieten? Loop eerst langs bij DOK Café To Go in Huis van Hilde voor een kop koffie of een eenvoudige picknick.

#huisvanhilde #deoudekeuken #deoudekeukenbakkum #cafe #lekkereten #lekkerdrinken #duingebied #papenberg #wandelen #neemmee #cafetogo #DOKcafetogo #komjeooklangs
...

WEEKENDVONDST
Een benen kam, gevonden op het Hoogovensterrein, bij Telefooncentrale Hoofdkantoor I’. Te zien zijn een fabeldier met staart in de bek en leeuwin (mogelijk) met een omhoog krullende staart. Het is goed denkbaar dat deze kam uit Scandinavië komt. De kam is gemaakt tussen 1000-1100 en maakt deel uit van onze depotcollectie.

#huisvanhilde #weekendvondst #hoogovens #IJmuiden #tatasteel #kam #bot #archeologie #archeoloog #fabeldier #leeuwin
...

OPGRAVING BIJ IJMUIDEN
In IJmuiden doen momenteel archeologen onderzoek op een terrein aan de Lagerstraat.
Tijdens de opgraving hebben zij sporen van een Friese nederzetting gevonden. Deze vondsten gaan bewaard worden in ons archeologisch depot.

Op de foto zie je een pottenstapel. Archeologen nemen aan dat een pottenstapel vroeger werd gebruikt als een soort waterput. Bewoners groeven een aantal potten, zonder bodem, in tot aan een watervoerende laag. Zo ontstond een soort waterput. Een alternatieve functie zou kunnen zijn dat zo’n pottenstapel een koele en donkere voorraadplek is geweest.

Dat hier zo’n pottenstapel is gevonden duidt er op dat er vlakbij een boerderij heeft gelegen. Ook vele andere sporen die hier zijn aangetroffen duiden hier op: akkers, scherven, greppels en karresporen. Dit alles komt dus uit de Romeinse tijd, 2e/3e eeuw (maar het waren geen Romeinen maar inheemse Friezen die hier woonden!). Eerder zijn op andere plekken in Noord-Holland ook pottenstapels gevonden zoals op het terrein van de Hoogovens en in Castricum.

De opgraving is op 19 april begonnen en zal ongeveer 3 weken duren.

Meer hierover lezen kan via @gemeente_velsen. Of klik via de link in onze bio 👆 naar de website van de gemeente Velsen over deze opgraving in IJmuiden.

#archeologie #archeoloog #IJmuiden #gemeentevelsen #noordholland #provincienoordholland #huisvanhilde #depotnoordholland #pottenstapel #romeinsetijd #inheemsefriezen
...

Auditorium vergaderopstelling

Perfecte vergaderlocatie

Kindvriendelijk museum