Archeologische publicaties

De provincie Noord-Holland maakt archeologisch onderzoek voor een breed publiek toegankelijk met verschillende publicaties. We onderscheiden rijk geïllustreerde brochures, een reeks met archeologische rapporten, de Archeologische kroniek en publieksboeken.

Alle publicaties, behalve de publieksboeken, zijn kosteloos online beschikbaar. U kunt ze hieronder downloaden. Bij de archeologische rapporten kunt u direct doorklikken naar vondsten en verdere documentatie van het betreffende onderzoek.

De museumwinkel verkoopt een selectie uit de reeks archeologische publicaties.

Archeologische kroniek van Noord-Holland

Alle archeologische ontdekkingen worden jaarlijks verzameld in de Archeologische kroniek van Noord-Holland. In het boek staan foto’s en beschrijvingen van bijzondere opgravingen en de vaak spectaculaire vondsten.

Downloaden of bestellen

Op de website van het archeologisch depot van de provincie Noord-Holland kun je de kronieken van de afgelopen jaren inzien en downloaden. Gedrukte exemplaren kun je aanvragen bij het provinciaal depot. De toezending is gratis. De meest recente kroniek is ook te op te vragen aan de balie van het museum.