Over archeologiemuseum Huis van Hilde

Huis van Hilde is dé plek voor archeologie in Noord-Holland. We bestaan uit twee onderdelen: het archeologisch depot  en het publiekelijk toegankelijke archeologiemuseum.

Beide onderdelen worden beheerd door de provincie Noord-Holland. De organisatie van Huis van Hilde bestaat uit een depot-team met medewerkers die zich toeleggen op de taken rondom het beheer van het archeologisch depot. En een museum-team, waarin de medewerkers zich toeleggen op de publieksfunctie van Huis van Hilde.

Onze missie

De geschiedenis en het cultureel erfgoed van Noord-Holland, primair vanuit de bodemvondsten, in brede zin voor het grotere publiek beschikbaar en beleefbaar maken.

Ons verhaal

Binnen Huis van Hilde willen we met archeologie het fascinerende verleden van onze provincie laten zien. Dat doen we omdat we een passie hebben voor archeologie. Die passie willen we delen met zoveel mogelijk mensen. Wij weten namelijk dat archeologie ons veel kan leren over en uit het verleden.

In ons museum laten we je de verhalen over Noord-Holland zelf beleven. Met onze collectie vertellen we over de geschiedenis van de talloze bewoners die onze provincie in de loop der eeuwen heeft gehad, hoe ze met elkaar en hun omgeving omgingen.

We hebben een collectie met enkele miljoenen voorwerpen, allemaal afkomstig uit de bodem van de Noord-Holland. Een groot deel is te vinden in ons archeologisch depot. Elke vondst – hoe klein of groot ook – geeft ons een inkijkje in een andere tijd en ruimte: onze vuursteenfragmenten vertellen over het leven in de steentijd; onze soldatenhelmen over de Tweede Wereldoorlog.

Onze nieuwsgierigheid naar het verleden is grenzeloos. Met die nieuwsgierigheid willen we volgende generaties blijven inspireren. Binnen en buiten onze eigen muren. We maken lesprogramma’s voor scholen, organiseren lezingen, werken mee aan mediaproducties en nog veel meer om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen net als ons zien dat archeologie niet alleen ontzettend leuk maar ook enorm belangrijk is.

Wat we doen

In het depot van Huis van Hilde kunnen archeologische vondsten en collecties voor wetenschappelijke doeleinden worden onderzocht en bestudeerd. In het museale gedeelte van Huis van Hilde zijn archeologische vondsten en collecties voor algemeen publiek toegankelijk gemaakt in een vaste tentoonstelling. Er vinden tijdelijke tentoonstellingen en evenementen plaats.

Huis van Hilde is daarnaast een op samenwerking gerichte pleisterplaats voor een breed publiek, waaronder scholieren, archeologen en geïnteresseerden in de geschiedenis & archeologie van Noord-Holland. Door kennis over de lokale en regionale archeologie en geschiedenis te delen (onder meer via publicaties) wil Huis van Hilde kennis over het verleden verbreiden. Ook wordt gezocht naar manieren om raakvlakken te ontwikkelen tussen archeologisch erfgoed en andere disciplines, zoals geschiedenis, taalkunde, ruimtelijke ordening, geologie, natuur- & landschapsbeheer en waterbeheer.