Toegankelijkheid

Slechthorenden
Slechtzienden
Hulphonden

Huis van Hilde vindt toegankelijkheid voor alle bezoekers belangrijk. Het museum is daarom goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. De belangrijkste deuren gaan automatisch open, al dan niet via knopbediening. Er is een lift (naar het museumcafé) en een gehandicapten-toilet. De gangpaden zijn over het algemeen breed. Alleen de tribune en het daar aanwezige lakprofiel zijn niet toegankelijk met een rolstoel.

Voor mensen die slecht ter been zijn, heeft Huis van Hilde één rolstoel beschikbaar. Wil je van deze rolstoel gebruik maken? Reserveer deze dan door te bellen naar de balie van Huis van Hilde, 023 – 514 32 47.

Slechthorenden

Huis van Hilde leunt sterk op visuele beleving. Daarom zijn de vaste en tijdelijke tentoonstelling goed toegankelijk voor doven en slechthorenden.

In ons ArcheoLab mag je als bezoeker voelen aan echte archeologische vondsten. Via een film met audio wordt uitleg gegeven over het gekozen voorwerp.

Slechtzienden

Voor slechtzienden is het museum op dit moment minder geschikt. Er zijn enkele video’s met geluid, maar de meeste video’s hebben geen geluid.

Voor slechtzienden is Archeolab wel zeer geschikt.  Neem bij een bezoek aan het ArcheoLab een begeleider mee, die voor jou de kastjes kan pakken en aan de audio koppelen.

Hulphonden

Hulphonden mogen mee het museum in.