Vondst melden

Vondstmeldingen zijn belangrijk omdat deze veel informatie geven over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt het verhaal van ons verleden completer. Daarom is het volgens de Erfgoedwet verplicht archeologische vondsten te melden.

Hoe je dit aanpakt lees je in het Protocol Vondstmelding van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.

Lees meer over vondstmelding op de website van het provinciaal depot voor archeologie van de provincie Noord-Holland

ArcheoVondsten Spreekuur

Heb je in het duin- of strandgebied een bijzondere vondst gedaan, of kwam er bij het tuinieren iets uit de grond en wil je weten wat: kom dan naar het ArcheoVondsten Spreekuur! Elke eerste woensdag van de maand zitten we in archeologiemuseum Huis van Hilde tussen 14:00 en 15:00 uur klaar om te kijken naar je vondst.

Privécollecties

Interesse voor archeologie is natuurlijk niet enkel van onze tijd. Noord-Holland kende ook in het verleden gedreven amateurarcheologen die in hun vrije tijd bouwplaatsen afstruinden naar sporen uit het verleden. Helaas eindigen deze collecties vaak op zolder of worden door nabestaanden weggegooid.

Het depot is uiteraard altijd geïnteresseerd in dergelijke particuliere verzamelingen. Wanneer wij een collectie van je overnemen, biedt dit de garantie dat deze voor de toekomst bijeen blijft en dat de naam van de vinder er aan verbonden zal blijven.

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op