Lezingen

Huis van Hilde organiseert regelmatig lezingen over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van onze regio. Hierin gaan we dieper in op thema’s van de tijdelijke tentoonstellingen of combineren we in ‘veldcolleges’ een lezing met een wandeling of fietstocht op locatie.

Zo vindt in november de lezingenreeks ‘Waarom waren de Romeinen in Velsen?’ plaats.