Provincie Noord-Holland & Huis van Hilde

Huis van Hilde bestaat uit twee onderdelen: het archeologisch depot en het publiekelijk toegankelijke archeologiemuseum. Beide onderdelen worden beheerd door de provincie Noord-Holland.

Wettelijke taak

Elke provincie in Nederland moet de archeologische vondsten die binnen de provincie zijn gedaan voor onbepaalde tijd bewaren, zodat iedereen de vondsten kan bestuderen. Deze wettelijke taak is als volgt omschreven in de Erfgoedwet:
Gedeputeerde Staten houden een depot in stand waarin archeologische vondsten die zijn aangetroffen bij opgravingen binnen die provincie kunnen worden opgeslagen op een wijze die uit een oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is.
Onderdeel van Huis van Hilde is het archeologisch depot Noord-Holland. Het depot bewaart alle vondsten die binnen de provincie zijn gedaan, voor onbepaalde tijd.

Bovenwettelijke taak

De wet stelt dus het beheer van de archeologische collectie en een zekere mate van toegankelijkheid verplicht. De provincie Noord-Holland gaat verder dan de wettelijke omschrijving. Natuurlijk is wetenschappelijke bestudering van de collectie belangrijk, maar de provincie wil meer. Zij wil alle belangstellende burgers in de gelegenheid stellen om de archeologische vondsten te ‘begrijpen’ door ze te bekijken, te bestuderen en zo mogelijk ook te beleven. Dit betekent dat de archeologische collectie niet alleen ‘fysiek’, maar ook ‘intellectueel’ toegankelijk moet zijn. De provincie wil dat het erfgoed kan worden beleefd door individuele inwoners van Noord-Holland, en speciaal ook door groepen van geïnteresseerden, zoals historische verenigingen en schoolklassen. Het beleefbaar maken van de collectie is een ‘extra’ die verder gaat dan de wettelijke taak. Het is in feite een ‘bovenwettelijke taak’.

Verdrag van Malta

Met de bovenwettelijke taak sluit de provincie Noord-Holland nauw aan bij Europese Verdrag van Malta (Valetta, 1992). Iedere ondertekenaar van het Verdrag heeft zich verplicht:
1. voorlichtingscampagnes te voeren om bij het publiek besef te kweken en te ontwikkelen van de waarde van het archeologische erfgoed voor het begrip van het verleden en de bedreigingen voor dit erfgoed;
2. de toegang van het publiek tot belangrijke bestanddelen van het archeologisch erfgoed, met name vindplaatsen, te bevorderen en het tentoonstellen aan het publiek van geselecteerde archeologische voorwerpen te stimuleren.
Het is echt volledig in de geest van het Verdrag van Malta dat de provincie Noord-Holland haar archeologisch depot heeft uitgebreid met het publiekelijk toegankelijke Archeologiecentrum / Museum Huis van Hilde.

Lees meer over het Cultuur en erfgoed-beleid van de provincie Noord-Holland