Missie & Visie

Missie

De provincie wil de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Noord-Holland in brede zin voor het grotere publiek beschikbaar en beleefbaar maken via de archeologische collectie in Huis van Hilde. Met het archeologiecentrum wil de provincie Noord-Holland het publiek van binnen en buiten de provincie meer bieden dan zij wettelijk volgens de Erfgoedwet verplicht is.

Visie

In het depot van Huis van Hilde kunnen archeologische vondsten en collecties voor wetenschappelijke doeleinden worden onderzocht en bestudeerd. In het museale gedeelte van Huis van Hilde zijn archeologische vondsten en collecties voor algemeen publiek toegankelijk gemaakt in een vaste tentoonstelling. Er vinden tijdelijke tentoonstellingen en evenementen plaats. Huis van Hilde is daarnaast een op samenwerking gerichte pleisterplaats voor een breed publiek, waaronder scholieren, archeologen en geïnteresseerden in de geschiedenis & archeologie van Noord-Holland. Door kennis over de lokale en regionale archeologie en geschiedenis te delen (onder meer via publicaties) wil Huis van Hilde kennis over het verleden verbreiden. Ook wordt gezocht naar manieren om raakvlakken te ontwikkelen tussen archeologisch erfgoed en andere disciplines, zoals geschiedenis, taalkunde, ruimtelijke ordening, geologie, natuur- & landschapsbeheer en waterbeheer.