Gebruiksvoorwaarden Huisvanhilde.nl

Als internetgebruiker kun je kosteloos gebruik maken van de website van Huis van Hilde (www.huisvanhilde.nl).
Het feit dat je gebruik maakt van deze website betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden op deze pagina.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op deze website berusten bij de Provincie Noord Holland en/of Huis van Hilde. Tenzij de vorm van publicatie van materiaal op deze site onmiskenbaar is ontworpen om verdere publicatie, distributie en publicatie van het materiaal te vergemakkelijken (zoals bijvoorbeeld in het geval van een video die op deze site via een Youtube-embed beschikbaar wordt gesteld) is duplicatie, distributie en publicatie van het materiaal uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande toestemming, die per mail kan worden aangevraagd.

Privacyverklaring

Op diverse plaatsen in deze site kun je als gebruiker een formulier invullen. Alle gegevens die je op dat formulier invult, worden uitsluitend gebruikt om je vraag of wens aan Huis van Hilde naar behoren af te handelen. Zie ook onze uitgebreide Privacyverklaring.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Huis van Hilde besteedt veel zorg en aandacht aan haar website, maar garandeert niet de volledigheid, juistheid of actualiteit ervan.
Huis van Hilde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door hetzij het gebruik van haar website, hetzij een (tijdelijke) onmogelijkheid om haar website aan te roepen en/of te gebruiken.

Wijzigingen voorbehouden

Huis van Hilde behoudt zich het recht voor de opbouw en inhoud van haar website, inclusief deze voorwaarden, te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 26 februari 2020