Nu te zien: Pop-Up Kunstbunker Project

,
Foto van de kunstbunker in de duinen van Castricum

02-10-2020 tot 24-10-2020

Kunstbunker
In de duinen vlak achter Huis van Hilde ligt de ‘kunstbunker’. Deze bunker werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog als eerste Nederlandse versterkte bewaarplaats voor kunst gebouwd, in opdracht van de gemeente Amsterdam. In het eerste jaar van de oorlog werden veel kunstwerken in de Castricumse kunstbunker opgeslagen. Onder meer De Nachtwacht van Rembrandt werd onder het duinzand bewaard! Eind 1941 namen de Duitse bezetters de bunker in gebruik en zijn de kunstwerken elders in Nederland ondergebracht. De Castricumse kunstbunker wordt tegenwoordig nog gebruikt als opslagplaats voor nitraatfilms door Eye Filmmuseum.

 

Heropening
Het is goed dat we doordrongen blijven van het belang van erfgoedbehoud, ook en juist in tijden van oorlog. De Kunstbunker Castricum leent zich bij uitstek voor een discussie over dit thema. Vooral de opslag van de Nachtwacht en diverse Van Gogh’s in de bunker spreekt tot de verbeelding. De kunstbunker wordt gezien als belangrijk Castricums erfgoed. Er is inmiddels een stuurgroep opgestaan die de kunstbunker niet alleen wil behouden, maar ook voor het publiek wil openstellen.

 

Pop Up Kunstbunker Project
In oktober 2020, Maand van de Geschiedenis, komt er tijdelijk een Pop-Up kunstbunker in Castricum te staan. Er wordt zichtbaar gemaakt hoe de kunstbunker er destijds uitzag, alsof je een tijdcapsule ingaat. Je krijgt een indruk van de opslag van De Nachtwacht en diverse Van Gogh’s in de bunker. Zo geeft de Pop-Up kunstbunker Castricummers en toeristen een indruk van wat een bezoek aan de ‘echte’ kunstbunker straks zal inhouden. Ook ervaren bezoekers van de Pop-up kunstbunker welke bijzondere rol deze plek had in de Tweede Wereldoorlog: als schuilplaats voor grote kunstschatten maar ook als een plek waar Duitse soldaten een tijd lang verbleven en werkten. De Pop-Up kunstbunker is te bezoeken van vrijdag 2 oktober t/m zaterdag 24 oktober, telkens op donderdag 11 – 17 uur , vrijdag 11 – 17 uur en zaterdag 11 – 17 uur. Het adres is Dorpsstraat 58 (het pand van de Sleutelkoning). 

*Voor schoolklassen kan er op aanvraag ook buiten deze openingstijden worden gereserveerd. 

 

Aardappel als entree
Wat hebben aardappels met de kunstbunker te maken? Je leert er alles over tijdens dit Pop-Up kunstbunker project. We vragen je daarom een echte aardappel mee te nemen als entree. Iedereen die een aardappel meeneemt, gaat gegarandeerd met een kunstwerk naar huis…

 

Kom kijken met je klas!
Uiteraard bieden we scholen ook de mogelijkheid om de Pop-Up kunstbunker te bezoeken met hun klas(sen). Aan de hand van de verhalen uit de kunstbunker komen verschillende thema’s aanbod, die zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog als nu spelen. Zoals artistieke vrijheid, heroïek en ongelijkheid. Het programma worden op het niveau van de leerlingen aangepast, zodat het bij hun belevingswereld aansluit. De programma’s zijn geschikt voor groep 7 en 8 en de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Je kunt als klas op eigen initiatief de Pop-Up kunstbunker bezoeken (duur 30 minuten) of gecombineerd met een van onze reguliere schoolprogramma’s waarbij er begeleiding vanuit ons Huis met je klas meegaat naar de bunker (totale duur 2 uur).
Reserveer hier een bezoek op eigen initiatief of boek hier een combi-bezoek met een van onze reguliere schoolprogramma’s.

 

Help mee: vrijwilligers gezocht
Voor het project zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die bij de opengestelde Pop-Up kunstbunker de bezoekers willen verwelkomen en willen informeren. Uitgebreide voorkennis van de bunker is geen vereiste, maar bereidheid om je in te lezen uiteraard wel. Lijkt het je leuker om te helpen met de ontwikkelingen of het opbouwen van de Pop-Up bunker? Dat kan uiteraard ook!
Je meld je als vrijwilliger aan door een mailtje te sturen aan projectleider Joanne Koeleman: joannekoeleman@hotmail.com Vermeld duidelijk dat het gaat om het project ‘Pop-Up kunstbunker’.


Stichting Kist
Stichting Kist is opdrachtgever voor dit project. Huis van Hilde voert het project uit in samenwerking met diverse partners, waaronder Stuurgroep Kunstbunker Castricum en Castricumse scholen.

De Stuurgroep Kunstbunker bestaat uit de volgende personen:

gedeelte van de stuurgroep voor de ingang van de kunstbunker

Aantal van de stuurgroep-leden voor de ingang van de kunstbunker in de duinen van Castricum

Mario Weima, beleidsmedewerker gemeente Castricum
Tamara Roos, cultuurcoach in de gemeente Castricum
Anouk Veldman, manager Huis van Hilde
Raymond Duindam, manager Noordhollands Duinreservaat bij PWN
Nico Spaarkogel, boswachter in het Noordhollands Duinreservaat bij PWN
Rino Zonneveld, bestuurslid Werkgroep Oud-Castricum
Cor Smit, educatief medewerker Werkgroep Oud-Castricum
Ton Werner Spruit, eigenaar Repromasters
Ina Lieshout, onafhankelijk kunsthistoricus
John Heideman, Castricum-in-WOII-publicist
Paula Beentjes, kenner Kunstbunkers
Frits Hoogewoud, voorzitter Dr. Henriette Boas Stichting
Pauline Van Vliet, projectleider bij Stichting KIST


Bij de uitvoering van het project wordt samengewerkt met de volgende samenwerkingspartners:

Gemeente Castricum
Archeologisch centrum Huis van Hilde
PWN
Werkgroep Oud-Castricum
Basisscholen in de gemeente Castricum
Scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Castricum
WOII-publicist John Heideman