Oer-IJ-lezing 2023: Natuurwaarden (VOL)

19-01-2023

Het Oer-IJ gebied ligt in de noordvleugel van de Randstad, sterk verstedelijkt maar desondanks met verrassend veel natuur. Overal echter staat de natuur onder druk, ook in ons gebied. Vier sprekers laten, elk vanuit hun eigen deskundigheid, hun licht schijnen over wat de belangrijkste natuurwaarden in het Oer-IJ gebied zijn en hoe de natuurkwaliteiten nog versterkt en verbeterd kunnen worden.

Waar? Archeologiemuseum Huis van Hilde
Wanneer? donderdag 19 januari
Hoe laat? De lezing begint om 20.00 uur, het einde is rond 21.45 uur. Het museum gaat open om 19.15 uur.
Kosten? 10 euro per lezing. Dit is inclusief bezoek aan het museum en koffie/thee in de pauze. Met Museumkaart is de toegang 5 euro.

Bart Korf verzorgt de algemene inleiding over de natuur in het Oer-IJ gebied. Hij is bioloog, en was werkzaam bij o.a. gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland en PWN. Bart is ook de hoofdauteur van het Kennisdocument ‘Natuur in het Oer-IJ-gebied’ en schreef een hoofdstuk in de “Atlas van het Oer-IJ-gebied”.

Nico Jonker verzorgt een lezing over verbindingen tussen natuurgebieden in Noord-Holland en het Oer-IJ-gebied. Nico is werkzaam als ecoloog bij de provincie Noord-Holland. In zijn vrije tijd houdt hij zich ook bezig met verschillende onderzoeken naar zoogdieren, vogels, vissen en planten.

Cor ten Haaf komt vertellen over de resultaten van natuurontwikkeling in het Oer-IJ-gebied. Cor is ecoloog en eigenaar van het onderzoeksbureau Ten Haaf en Bakker. Hij heeft voor meerdere terreinen in het Oer-IJ gebied natuurinrichtingsplannen geschreven. In opdracht van de provincie Noord-Holland bracht hij het afgelopen jaar de resultaten van die natuurontwikkeling in kaart.

Marco van Wieringen houdt zijn inleiding over vismigratie in het Noordzeekanaalgebied. Hij is als adviseur Water en Natuur bij Rijkswaterstaat betrokken bij het beheer van trekvispopulaties in en om het Noordzeekanaal. Dit in samenwerking met de waterbeheerders en andere partijen in deze regio. Marco is medeauteur van het katern vismigratie in het routeboekje “Langs de oevers van het Oer-IJ”.

AANMELDEN