Nieuwe Vondst van de Maand

23-01-2020 tot 03-02-2020

In onze nieuwe Vondst van Maand vitrine wordt ditmaal aandacht gegeven aan het 100 jarig jubileum van waterbedrijf PWN.

Achtergrond
Al in de tweede helft van de 19e eeuw begonnen diverse lokale bedrijven aan de grootschalige winning van duinwater. In 1919 werd er besloten dat de provincie Noord-Holland een provinciaal waterleidingbedrijf zou krijgen. Zo ontstond in 1920 het PWN. Als eerste gemeente werd Heiloo aangesloten op het leidingnet. In de loop van de tijd werd PWN naast de voorziening van drinkwater ook verantwoordelijk voor het beheer van duingebieden in Noord-Holland, omdat het water hier vandaan wordt gehaald.
In 1933 verwierf PWN het terrein van het Slot op den Hoef te Egmond, voor een werkverschaffingsproject in de crisistijd. Een archeologische opgraving op het kasteelterrein volgde, onder toezicht van de heer H.J. van Elven, toenmalig PWN-beheerder van het Heemskerkse duingebied. Ook archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden werkten mee aan het blootleggen van materiaal van het kasteel.

De Vondst
Tijdens de opgraving werden veel interessante vondsten gedaan, zoals een aardewerken wandtegel uit de periode 1660 tot 1725. Op de wandtegel is met kobaltoxide een lieflijke voorstelling aangebracht van een man en een vrouw bij een fontein. De vrouw, een herderin, geeft de man een kom met water uit de fontein. Zou het fonteinwater schoon zijn geweest? De vindplaats van het tegeltje, middenin het frisse duingebied bij Egmond, stemt in ieder geval hoopvol.
Naast het tegeltje zijn in de vitrine ook drie foto’s te bekijken van de opgraving op het kasteelterrein.

Vondst van de Maand
Het provinciaal archeologisch depot zit vol bijzondere vondsten uit Noord-Holland. Uit deze rijke collectie wordt maandelijks een selectie gemaakt die getoond wordt in de speciale ‘Vondst van de maand” vitrine. De Vondst van de Maand is gratis toegankelijk en tijdelijk te bezichtigen in Huis van Hilde.