Waarom waren de Romeinen in Velsen? (VOL)

,

03-11-2022 tot 24-11-2022

Velsen staat sinds de jaren ’40 bekend als een plek waar Romeinse forten hebben gestaan. Al lange tijd doen archeologen er onderzoek. Eerder dit jaar verscheen de eindrapportage van het onderzoek bij Velsen 2. Naar aanleiding van deze publicatie organiseert Huis van Hilde een lezingenreeks waarin vier sprekers de aanwezigheid van de Romeinen in Velsen vanuit verschillende perspectieven bekijken.

Aanmelden en toegang
Deelname aan de lezingen kan enkel na aanmelding vooraf. Alle lezingen zitten inmiddels vol. Wil je op de wachtlijst? Mail dan je naam, telefoonnummer en aantal personen naar communicatie@huisvanhilde.nl. We laten uiterlijk de dag van de lezing vóór 14:00 uur weten of er plekken vrij zijn gekomen.
De lezingen zijn gratis met Museumkaart; zonder Museumkaart kost het 7,50 euro.
De lezingen beginnen om 20.00 uur. De deuren gaan open om 18.30 uur zodat je de gelegenheid hebt om vóór de lezing het museum te bezoeken.

Donderdag 3 november (VOL)

Spreker: Jona Lendering
Titel: ‘Romeinse strategie in de 1e eeuw in NW-Europa, met de nadruk op Noord-Holland’

Lendering vertelt onder meer over het belang van de Romeinen in de eerste helft van de 1e eeuw bij ons kustgebied.  Welke strategieën hadden zij in deze ‘uithoek’ van hun wereldrijk en met welke overwegingen bouwden, en verlieten zij het fort in Velsen?

Over de spreker
Jona Lendering is samen met Arjen Bosman auteur van ‘Rand van het rijk; de Romeinen en de Lage Landen’, over de rol van de forten bij Velsen. Hij is schrijver van tientallen boeken en publicaties over de klassieke oudheid, historicus, blogger, webmaster en journalist. Lendering is medeoprichter van Livius.org, een gespecialiseerde website op het gebied van de Oudheid.

Donderdag 10 november (VOL)

Spreker: Wouter Vos
Titel: ‘Duiding van het Romeinse legioensfort van Valkenburg (ZH)’

Naar het Romeinse fort bij Valkenburg (ZH) is de laatste jaren veel onderzoek gedaan aan de hand van oude gegevens. Vos gaat in zijn lezing in op wat we aan de hand van Valkenburg kunnen leren over Velsen.

Over de spreker
Wouter Vos (1969) is mede-auteur van ‘Romeinen in Valkenburg (ZH), De opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van praetorium agrippinae.’ Na zijn afstuderen werkte hij bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, het Archeologisch Diensten Centrum en Hazenberg Archeologie (2003-2013). In 2009 promoveerde Vos aan de VU Amsterdammet het proefschrift ‘Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied.’ Sinds de zomer van 2013 werkt hij bij Saxion Hogeschool in Deventer en heeft hij het bedrijf Vos Archeo.

Donderdag 17 november (VOL)

Spreker: Jan Verhagen
Titel: ‘Romeinse infrastructuur voor transport over water in de Rijndelta’

Verhagen heeft onlangs een proefschrift voltooid over de infrastructuur voor het transport over water in de Rijn-Maasdelta. In zijn lezing gaat hij met name in op de waterwerken, topografie en vaarroutes. Zijn onderzoek aan de rol van de Utrechtse Vecht geeft ook een context voor de positie van Velsen en Noord-Holland in de Romeinse tijd.

Over de spreker
Jan Verhagen (1949) werkte jarenlang als docent biologie en schoolleider in het Voortgezet  Onderwijs in Zevenaar. In die tijd was hij al actief in de vrijwillige archeologie. In 2004 stapte hij over naar de beroepsarcheologie en werd medewerker van de afdeling Erfgoed in Arnhem. Sinds 2011 is hij zelfstandig archeoloog. Op 27 september jongstleden promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp Romeinse waterwerken in de Rijn-Maasdelta.

Donderdag 24 november (VOL)

Spreker: Arjen Bosman
Titel: ‘Nieuw inzicht in Romeins Velsen door nieuw onderzoek naar oude opgravingsgegevens’

Bosman gaat in zijn lezing in over het belang van Velsen in de Romeinse tijd. Was het fort in Valkenburg het belangrijkste van West-Nederland in zijn tijd, of was Velsen van vergelijkbare betekenis? En wat zegt analyse van oude gegevens hierover? En hoe lang en met welk doel werden de forten gebouwd en ook weer verlaten?

Over de spreker
Arjen Bosman promoveerde in 1997 op zijn proefschrift over het Romeinse fort Velsen 1. Hij was museumconservator voor de gemeente Velsen. Later werd Bosman plaatsvervangend provinciaal archeoloog in Overijssel en Gelderland. Hij was ook manager archeologie en specialist Romeinse tijd bij enkele grote projecten in Limburg. Tegenwoordig heeft Bosman zijn eigen bedrijf Military Legacy waarin hij archeologie en krijgsgeschiedenis combineert. Samen met Jona Lendering schreef Bosman het succesvolle en bekroonde boek ‘De rand van het Rijk, De Romeinen en de Lage Landen’. Ook is hij auteur van ‘Rome aan de Noordzee; burgers en barbaren te Velsen’ over de forten Velsen 1 en 2.