Boekpresentatie ‘Noord-Holland in het 1e millennium’

15-11-2023

Op woensdag 15 november vindt de boekpresentatie plaats van ‘Noord-Holland in het 1e millennium’, twee rijk geïllustreerde delen over de archeologie en aanverwante wetenschappen uit de eerste 10 eeuwen van onze jaartelling.

Over ‘Noord-Holland in het 1e millennium’
Tussen het begin van de jaartelling en het jaar 1000 vonden in het gebied dat nu de provincie Noord-Holland is grote veranderingen plaats. ‘Noord-Holland in het 1e millennium’ vertelt het verhaal van deze periode, waarin de Romeinen hun invloed in Europa verloren en het christendom de dominante culturele inspiratie werd. Het boek is een rijk geïllustreerde synthese van vele honderden wetenschappelijke publicaties over opgravingen en vondsten uit deze periode in de provincie, met de nadruk op de 3e-8e eeuw.

De eerste hoofdstukken schetsen een beeld van de provincie in de genoemde periode: het landschap, de bestuurlijke indeling en de aard van de nederzettingen in de diverse regio’s. In de hoofdstukken daarna worden materiële resten van de bewoners behandeld: het aardewerk dat de mensen gebruikten, de huizen die ze bouwden, en de sieraden, gordels en wapens die ze droegen. De hoofdstukken daarop brengen de politieke, taalkundige en geestelijke wereld van de bewoners in beeld: de machtsstructuren en elitevorming, de omgang met overledenen, de gesproken en geschreven taal, en ook de godsverering. In het afsluitende hoofdstuk vormen al deze gegevens de basis voor een onderzoeksagenda waarin nieuwe inzichten worden gekoppeld aan nieuwe vragen die bij toekomstig archeologisch onderzoek centraal kunnen staan.

Programma
15.30 uur: Inloop met koffie en thee
16.00 uur: Welkom door Rylana Seelen, directeur Huis van Hilde
16.10 uur: Schets van de totstandkoming van het boek door Rob van Eerden
16.25 uur: De gouden hanger van Texel en de betekenis ervan door Johan Nicolay
16.40 uur: Presentatie van de hanger aan de aanwezigen
16.45 uur: Overhandiging eerste exemplaar aan Jelle Beemsterboer, gedeputeerde provincie Noord-Holland
16.50 uur: Nóg een mooie vondst….
17.00 uur: Borrel
17.30 uur: Einde

De presentatie is op uitnodiging. Wil u hier graag bij aanwezig zijn? Mail dan naar kuijerenn@noord-holland.nl.