Provinciaal depot voor archeologie

Archeologiemuseum Huis van Hilde is het bezoekerscentrum van het archeologisch depot van de provincie Noord-Holland.

Op de website van het provinciaal depot kun je onze collectie en documentatie eenvoudig raadplegen.

De totale archeologische collectie in Huis van Hilde telt enkele miljoenen vondsten, stuk voor stuk afkomstig uit de bodem van de provincie Noord-Holland. Uit alle periodes van de Noord-Hollandse geschiedenis is materiaal aanwezig: van hamerbijlen uit de Nieuwe Steentijd tot soldatenhelmen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een collectie die blijft groeien. Regelmatig komen nieuwe vondsten van recent archeologisch onderzoek binnen.

Een klein deel van onze collectie is te zien in het museum, de rest bewaren we in het depot onder de meest optimale omstandigheden, in geklimatiseerde depotruimtes met een totaal oppervlak van 1560 vierkante meter. Om de temperatuur zo constant mogelijk te houden is het dak van de depotruimtes bedekt met een laag grond met beplanting.

Wat doen we?

  • Toegankelijk maken van vondsten

De medewerkers van het provinciaal depot zijn dagelijks bezig met het toegankelijk maken van de vele vondsten, het beantwoorden van vragen over de collectie en het begeleiden van onderzoekers.

  • Bewaren voor later

Collectie en documentatie bewaren we in het depot onder de meest optimale omstandigheden, in geklimatiseerde depotruimtes met een totaal oppervlak van 1560 m2. Om de temperatuur zo constant mogelijk te houden is het dak van de depotruimtes bedekt met een laag grond met beplanting.

  • Documentatie

Naast alle vondsten beschikt het depot over een omvangrijke collectie documentatie van archeologisch onderzoek uit het verleden. Een belangrijk deel hiervan is digitaal ontsloten via de website van het Provinciaal depot voor archeologie.

Taken depot-team

 Het provinciale team voert de volgende taken uit:

  • Het beheren van de collectie op een wijze die uit het oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is. De wetgever heeft het beheer van archeologische collecties een stevige plaats in de Erfgoedwet gegeven. De provincie heeft de wettelijke taak om alle archeologische bodemvondsten die binnen de provincie Noord-Holland gedaan worden en de bijbehorende (wetenschappelijke) documentatie te bewaren in een archeologisch depot (Erfgoedwet 2015, art. 5.8). In principe is dit voor onbepaalde tijd. Onder archeologische bodemvondsten worden verstaan alle materiële overblijfselen van de menselijke samenleving die zich in de bodem bevinden. De wijze waarop het beheer moet gebeuren is grotendeels vastgelegd in het Kwaliteitsregister Nationale Archeologie (KNA). De collectie van het archeologisch depot is digitaal ontsloten via een aparte website.
  • Het bestuderen van de provinciale collectie. Hiervoor werkt het provinciale team eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek verder uit, worden thematische studies gedaan en syntheses opgesteld. In bepaalde gevallen wordt ook gravend onderzoek gedaan.
  • Het uitgeven van de reeks Noord-Hollandse Archeologische Publicaties, om de provinciale collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor zowel de wetenschap als het publiek. Deze ‘Huis van Hilde-reeks’ bestaat uit rapportages over onderzoek dat is uitgevoerd aan de Noord-Hollandse collectie, publieksbrochures en publieksboeken. Uitgaves in de reeks worden in beperkte oplage gedrukt en zijn – zo lang de voorraad strekt – te koop aan de balie van Huis van Hilde. De boekenpagina van Huis van Hilde bevat een link naar alle verkrijgbare uitgaven in de reeks.
  • Het optreden bij ‘toevalsvondsten’. In uitzonderlijke gevallen kan de provincie nood-bergingen faciliteren of zelf gravend onderzoek laten doen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer archeologisch erfgoed bedreigd wordt door ruimtelijke ontwikkelingen en het wettelijk verplichte veldonderzoek niet voldoende blijkt te beschermen. Ook als burgers belanghebbende vondsten aantreffen kan de provincie actie ondernemen om deze op kundige wijze te bergen, in ontvangst te nemen en/of in veiligheid te brengen.

Contact

De medewerkers van het provinciaal depot zijn dagelijks bezig met het toegankelijk maken van de vele vondsten, het beantwoorden van vragen over de collectie en het begeleiden van onderzoekers.

Neem contact op met het depot