Wie Brons bezat in de bronstijd, had een bepaalde status.

In de negentiende eeuw drukt de Industriële revolutie haar stempel op het Noord-Hollandse landschap.

In ‘Uit onze canon’ dit keer meer over twee sarcofagen.