Wie Brons bezat in de bronstijd, had een bepaalde status.

Welke strategie hadden de Romeinen in het kustgebied?

Scheepvaart was vroeger ontzettend belangrijk. In dit online college hoor je er meer over.

Wat zijn de belangrijkste natuurwaarden in het Oer-IJ-gebied?

Arjen Bosman vertelt in dit college waarom de Romeinen in Velsen waren.

Waar kwam ‘Cees de Steentijdman’ vandaan? Bekijk dit online college!