Het klooster van Sint Clara werd gesticht in 1505-1506. Wat weten we over dat klooster?

Wie Brons bezat in de bronstijd, had een bepaalde status.

In de negentiende eeuw drukt de Industriële revolutie haar stempel op het Noord-Hollandse landschap.

Welke strategie hadden de Romeinen in het kustgebied?

Scheepvaart was vroeger ontzettend belangrijk. In dit online college hoor je er meer over.

Wat zijn de belangrijkste natuurwaarden in het Oer-IJ-gebied?

Arjen Bosman vertelt in dit college waarom de Romeinen in Velsen waren.