Oer-IJ-lezingen 2023

Stichting Oer-IJ organiseert in samenwerking met Huis van Hilde ook in 2023 een serie van drie interessante lezingen. Op 19 januari over de stand van de natuur in de regio Kennemerland, op 16 februari over de tv-productie ‘Het Verhaal van Nederland’ en op 16 maart over de gevolgen van klimaatverandering in deze omgeving.

Waar? Archeologiemuseum Huis van Hilde
Wanneer? donderdag 19 januari, donderdag 16 februari en donderdag 16 maart
Hoe laat? De lezingen beginnen om 20.00 uur, het einde is rond 21.45 uur. Het museum gaat open om 19.15 uur.
Kosten? 10 euro per lezing. Dit is inclusief bezoek aan het museum en koffie/thee in de pauze. Met Museumkaart is de toegang 5 euro.

Donderdag 19 januari: Natuurwaarden

Het Oer-IJ-gebied ligt in de noordvleugel van de Randstad, sterk verstedelijkt maar desondanks met verrassend veel natuur. Overal staat de natuur onder druk, ook in ons gebied. Vier sprekers laten, elk vanuit hun eigen deskundigheid, hun licht schijnen over wat de belangrijkste natuurwaarden in het Oer-IJ-gebied zijn en hoe de natuurkwaliteiten nog versterkt en verbeterd kunnen worden.

Bart Korf verzorgt de algemene inleiding over de natuur in het Oer-IJ-gebied. Hij is bioloog, en was werkzaam bij o.a. gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland en PWN. Bart is ook de hoofdauteur van het Kennisdocument ‘Natuur in het Oer-IJ-gebied’ en schreef een hoofdstuk in de “Atlas van het Oer-IJ-gebied”.

Nico Jonker verzorgt een lezing over verbindingen tussen natuurgebieden in Noord-Holland en het Oer-IJ-gebied. Nico is werkzaam als ecoloog bij de provincie Noord-Holland. In zijn vrije tijd houdt hij zich ook bezig met verschillende onderzoeken naar zoogdieren, vogels, vissen en planten.

Cor ten Haaf komt vertellen over de resultaten van natuurontwikkeling in het Oer-IJ-gebied. Cor is ecoloog en eigenaar van het onderzoeksbureau Ten Haaf en Bakker. Hij heeft voor meerdere terreinen in het Oer-IJ-gebied natuurinrichtingsplannen geschreven. In opdracht van de provincie Noord-Holland bracht hij het afgelopen jaar de resultaten van die natuurontwikkeling in kaart.

Marco van Wieringen houdt zijn inleiding over vismigratie in het Noordzeekanaalgebied. Hij is als adviseur Water en Natuur bij Rijkswaterstaat betrokken bij het beheer van trekvispopulaties in en om het Noordzeekanaal. Dit in samenwerking met de waterbeheerders en andere partijen in deze regio. Marco is medeauteur van het katern vismigratie in het routeboekje “Langs de oevers van het Oer-IJ”.

Donderdag 16 februari: het Verhaal van Nederland

Jaap Hoogendoorn was met zijn re-enactment-bedrijf Springlevend Verleden betrokken bij de productie van Het Verhaal van Nederland, de tv documentaireserie over de geschiedenis van Nederland, waarvan elke aflevering door ruim twee miljoen mensen werd bekeken. Om de gedramatiseerde scènes geloofwaardig over te laten komen is het team bijgestaan door verschillende specialisten, zoals Jaap Hogendoorn. Als historisch producent en re-enactment advisor zorgde hij ervoor dat er vele authentieke details verstopt zitten in deze serie. Hij biedt tijdens de lezing een blik achter de schermen van het programma en vertelt hoe gebruik is gemaakt van replica’s van vondsten uit de collectie van Huis van Hilde.

Donderdag 16 maart: Klimaatverandering

Het Oer-IJ landschap biedt kansen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Hans van Weenen, duurzaamheidsdeskundige en bestuurslid van de Stichting Oer-IJ, vertelde daar eerder over bij de aftrap van de Open Monumentendagen. De belangstelling was groot. Daarom komt hij op verzoek zijn verhaal nog een keer vertellen in Huis van Hilde.

De verandering van het klimaat wordt door steeds meer mensen gevoeld. Duurzaamheid gaat over ingrepen gericht op de toekomst. Van Weenen laat zien hoe het verleden daarvoor een inspiratiebron kan zijn. Hij verbindt duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed, en licht toe hoe aanpassing aan veranderingen in de omgeving al eeuwenlang een thema is voor Castricum. Welke kansen biedt het historisch landschap voor oplossingen van de huidige klimaatproblemen?