De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een boek. De nieuwste uitgave, de archeologische kroniek 2020, laat honderden archeologische ontdekkingen en vondsten uit de bodem zien. De publicatie laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: “De veelzijdigheid van onze provincie is uniek en er is van alles te zien en te beleven. Het verhaal van Noord-Holland wordt nog interessanter als we teruggaan in de tijd. Hoe is dat mooie landschap ontstaan? Wie woonden er vroeger op de plek waar ik nu woon? En hoe vulden deze mensen hun dag in? Op veel van deze vragen weten we het antwoord dankzij sporen in onze bodem, skeletmateriaal en gebruiksvoorwerpen die archeologen vinden tijdens onderzoeken.  De kroniek 2020 is weer een prachtige verzameling geworden van bijzondere ontdekkingen die de puzzel van de geschiedenis van Noord-Holland weer iets meer compleet maken.”

In het 200 pagina’s tellend boekwerk vind je bijvoorbeeld een verhaal over het onderzoek bij de Wilhelminasluis in Zaandam. Een enorme hoeveelheid vondsten geeft meer inzicht in de ontwikkeling van Zaandam in vroeger tijden. Ook is er aandacht voor het project Markermeerdijken dat aanleiding was om verder onderzoek te doen op de plaats van het verdronken dorp Etersheim (Oosthuizen). Hoe is het dorp verdwenen in de Zuiderzee? Verder komen de kastelen in Noord-Holland aan bod. Het geofysisch onderzoek in Heemskerk (Oud Haerlem) bracht bijvoorbeeld niet alleen het grootste en modernste kasteel uit de 13e eeuw aan het licht, maar ook de wereld om het kasteel heen. Uniek, want eerdere onderzoeken gaven daar weinig tot geen informatie over. Ook de provinciehoofdstad staat in de kroniek. Meerjarig onderzoek in de Sint Bavokerk gaf veel antwoorden op vragen die al heel lang bestaan over de voorganger van de huidige kerk die gesticht is door de graven van Holland. Daarbij werden ook de resten van de oudste Haarlemmer tot nu toe aangetroffen.

Jaarlijks verschijnen er meerdere Noord-Hollandse Archeologische Publicaties. In deze reeks zijn onder andere uitgebreide rapporten over de Engelmunduskerk, de bewoningsgeschiedenis van Texel, Slot Purmerstein en Kennemerland in de Bronstijd verschenen. De database van het archeologisch depot is een ware schatkamer. Iedereen kan hier de hele collectie en documentatie van de provincie raadplegen en beschrijvingen vinden van onderzoeken die archeologen in Noord-Holland hebben uitgevoerd.

Bekijken of bestellen
Op collectie-pagina van Huis van Hilde staan alle edities van de kroniek. De nieuwe kroniek kan gratis worden afgehaald bij de balie van Huis van Hilde of kan worden besteld via  archeologiedepot@noord-holland.nl.