Gerenommeerd Sachsensymposium te gast bij Huis van Hilde

Archeologiemuseum Huis van Hilde is een van de locaties waar van zaterdag 9 tot dinsdag 12 oktober het 71ste gerenommeerde internationale Sachsensymposium plaatsvindt. Het Sachsensymposium is een netwerk van wetenschappers in Noordwest-Europa die sinds de jaren ’50 de archeologische en historische ontwikkelingen rond de Noordzee bestuderen, in de Laat-Romeinse periode en de Vroege Middeleeuwen (van de 4e tot de 9e eeuw). Het thema van dit jaar is “Making places, making lives – Landscape and settlement in coastal wetlands”.

Tijdens het symposium presenteren verschillende sprekers nieuwe vondsten, inzichten en ideeën over het wel en wee van de diverse volkeren in dit deel van Europa, tussen het verval van het Romeinse Rijk in Europa, de volksverhuizingen en de opkomst van het Christendom.

De keynote van het symposium wordt gehouden door Johan Nicolay (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Hij spreekt over Noord-Holland in het eerste millennium. Ook een van de archeologie-experts van Huis van Hilde, Rob van Eerden, geeft samen met een collega een presentatie met de titel ‘Millennia of coastal dynamics. A new series of paleogeographical maps of the province of North Holland’.

Verder zijn er lezingen over verschillende onderwerpen zoals migratie in Laat-Romaans Nederland, en het verband tussen aardenwerk in Noord-Holland en de bewoningsgeschiedenis.

Meer informatie over het Sachsensymposium

In verband met het Sachsen-symposium is Huis van Hilde gesloten op zondag 10 oktober.

Het symposium is besloten en dus niet toegankelijk voor publiek.