Huis van Hilde open online

,

Wij hebben als archeologiemuseum Huis van Hilde de laatste maanden van de lockdown in in 2020/2021 gebruikt om een deel van de tentoonstellingen opnieuw in te richten en te vernieuwen. In het voorjaar van 2021 tonen we deze vernieuwingen alvast online. De video’s verschijnen op de social media kanalen; facebook, instagram en twitter, en hier op deze pagina. 

Nationale Museumweek
De aftrap van deze online openstelling was tijdens de Nationale Museumweek (19 – 25 april 2021). We sloten aan bij het thema van deze week: #OnsEchteGoud. Tijdens deze week verschenen eerste twee video’s hier:

De eerste video toont de vernieuwing en herinrichting van de vaste tentoonstelling, met als hoogtepunt de nieuwe 17e -eeuwse vleugel:

De tweede video geeft een preview over de nieuwste tijdelijke tentoonstelling ‘Leven in Lagen. De mens in het Noord-Hollandse landschap’. In deze tentoonstelling wordt de invloed van het landschap op de mens en andersom door de eeuwen heen uitgelegd aan de hand van prachtige vondsten en prenten. Deze tentoonstelling sluit aan bij het themajaar ‘Ode aan het landschap’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Exclusieve presentatie: Oudste dwarsfluit van Nederland
In de maand mei was de oudste dwarsfluit van Nederland hoofdrolspeler in de derde online openingsvideo. De fluit krijgt de komende periode een prominente plek in het museum en in de video krijg je meer achtergrondinformatie over deze vondst. Ook kun je horen hoe deze dwarsfluit heeft geklonken:

Twee nieuwe mensfiguren
Tenslotte werden in juni – tijdens de laatste online openingsvideo – twee spiksplinternieuwe mensfiguren onthuld. Deze koopman en zijn vrouw uit de 17e eeuw zijn vanaf dan de vaste bewoners van de nieuwe vaste tentoonstelling. De kleding, haardracht en accessoires zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk nagemaakt door Susanne Spruijt (Het Atelier van Toen) en Mieneke van Gogh (Van Gogh Modelmaking) en het resultaat is levensecht. In de video wordt het koopmansstel op feestelijke wijze onthuld.