Huis van Hilde – altijd wat te beleven!

Bekijk onze uitgebreide agenda, vol met evenementen en activiteiten die zich toespitsen op de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland.

Witte en zwarte Nederlanders, en alle kleuren daar tussenin, delen tijdens de maaltijd persoonlijke ervaringen.

Instagram

SCHATTEN UIT HET DEPOT | Dit is een overgebleven stukje messing van een toen zeer schaars hulpstuk: de bril. Deze ‘klembril’ of ‘knijpbril’ is gedateerd rond de 16e of 17e eeuw en werd gevonden bij archeologisch onderzoek in 2009 op een oude terp in Diemen.
Men heeft sinds de oudheid gezocht naar allerlei manieren om beter te kunnen zien. Deze wijsheden en experimenten zijn aan het einde van het eerste millennium door een Arabische arts en wiskundige gebruikt om het doorzichtige halfedelsteen ‘beryl’ verder te ontwikkelen tot een instrument voor beter zicht. Die kennis is via Venetië in Italië beland, waarna monniken in het begin van de 14e eeuw allerlei raamwerkjes uitvonden voor het ‘dragen’ van geslepen glazen, waaronder de ‘mutsbril’ die aan een hoofdeksel vastzat en een ‘knijpbril’ als deze. De Engelse opticien Edward Scarlet gaf de bril rond 1730 ‘pootjes’.
...

SCHATTEN UIT HET DEPOT | Wie dacht dat een boemerang van oorsprong alleen door de Aboriginals in Australië is gebruikt, heeft het mis. Deze boemerang werd gevonden tijdens het onderzoek voorafgaand aan de uitbreiding van de Hoogovens in de jaren zestig van de vorige eeuw en is gedateerd rond 470 v. Chr. Een replica van dit bijzondere werpinstrument is overigens zelf vast te houden en te onderzoeken in het ArcheoLab van Huis van Hilde.
Tijdens de afgraving van het enorme duingebied dat Hoogovens voor de uitbreiding had aangekocht, werd duidelijk dat Friese boeren zich in de eerste eeuw in dit gebied hadden gevestigd. Een nederzetting van zes boerderijen met erven en de gebruikelijke sloten en greppels, maar ook karrensporen met verbindingen naar buitengebieden werd blootgelegd.
Hoe deze zeer oude boemerang in dit gebied terecht is gekomen is niet duidelijk, misschien gebruikt voor de jacht, maar waarschijnlijker is het dat dit exemplaar door stammen werd gebruikt om indruk te maken bij de uitvoer van rituelen.
#archeologie #velsen #hoogovens #schattenuithetdepot
...

👉 Elke zondag geven we een nieuwe themarondleiding. Deze week is het thema ‘Hildes tour door de tijd’👈.

🏺 Aan de hand van archeologische vondsten volg je tijdens deze rondleiding de geschiedenis van Noord-Holland. Mensfiguren naar aanleiding van gevonden skeletten en vele artefacten laten zien hoe het vroeger was.

Let op: Aanmelden voor deze rondleiding is verplicht via reservering@huisvanhilde.nl.

Wanneer? Zondag 29 januari
Hoe laat? 13.30 uur
...

Tribune leeg

Perfecte vergaderlocatie

Kindvriendelijk museum